Navigatie overslaan

Speciale signalen

De EZ-IO software heeft een functie voor speciale signalen naar of vanaf externe apparaten.

Speciale in- en uitgangssignalen in Equator™ meetprogramma's

Met de ingebouwde functie voor speciale signalen is de digitale I/O zodanig aan te passen dat de in- en uitgaande signalen direct vanuit het DMIS-programma gestuurd worden. Deze krachtige faciliteit maakt het de programmeur mogelijk om het Equator systeem rechtstreeks te laten communiceren met externe apparatuur die aangesloten is op de REN-IO digitale I/O-interface.

Automatische invoercel bij Conroe met Equator

Er zijn veel toepassingen voor speciale signalen, afhankelijk van waar het productiesysteem om vraagt. Enkele voorbeelden zijn:

  • Lampjes die de operator laten weten dat het product geïnspecteerd wordt, dat het Equator meetsysteem niet inspecteert, of dat het product binnen of buiten de tolerantie valt (goedkeur of afkeur). De lampvolgorde, kleuren en toestanden kunnen sterk variëren met de vraag vanuit de verschillende productieprocessen, en zijn te bepalen met het DMIS-programma.
  • Aansluiting op een bewerkingsmachine om een eenvoudige digitale instelling te laten veranderen met een bepaalde stap die in de machinebesturing is ingesteld. Dit kan een aparte maat of meerdere maten van een product betreffen.
  • Akoestische signalen die de toestand van een product of inspectie aangeven.
  • Aan een invoersysteem het sein geven om een product te heroriënteren om nog een inspectie uit te voeren binnen hetzelfde DMIS-programma.

Is de I/O eenmaal ingesteld in EZ-IO, dan zijn simpele commando's van een regel te programmeren in MODUS om naar de invoertoestand te kijken of een uitvoertoestand te veranderen, afhankelijk van de vraag in de toepassing.