Navigatie overslaan

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij zetten ons in voor een voortdurende groei door continu te investeren in productontwikkeling en productiemethoden. Renishaw wenst ook gezien te worden, zowel collectief als individueel, als leider die een bijdrage levert op ons werkterrein en aan onze maatschappij.

Onze doelen willen we bereiken op een manier die betrokken, open en eerlijk is, en we streven ernaar dat alle aspecten van onze activiteiten zo weinig mogelijk schadelijk voor het milieu zijn.

Onze benadering van verantwoord ondernemen (VO)

Om goed om te gaan met de sociale en omgevingsfactoren in relatie tot de zakelijke activiteiten en met hun invloed op de reputatie en het rendement, heeft Renishaw een formele VO-managementstructuur die voorziet in een betere focus op de activiteiten van de groep.

De financieel directeur van de groep, Allen Roberts, is verantwoordelijk voor alle aspecten van de VO-activiteiten van het bedrijf.

Om onze benadering van VO op een structurele en samenhangende manier te blijven uitvoeren, hebben we een VO-strategie ontwikkeld in samenspraak met ons VO-team en directie en management uit de hele organisatie. Wij realiseren ons dat we moeten doorgaan op onze VO-route om als bedrijf netto waarde te creëren binnen onze waardeketen. Onze vele jaren van VO-activiteiten hebben ons een goed fundament opgeleverd om op voort te bouwen wanneer we vooruit kijken naar onze toekomstige activiteiten.

Wilt u contact opnemen met het VO-team, vul dan het contactformulier in en kies ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid’ in de drop-down ‘Doel van de vraag'.

Gerelateerde documenten