Navigatie overslaan

Duurzaamheid

Wij willen onze bijdrage leveren aan de zorg voor ons milieu en de bescherming daarvan tegen aanzienlijke kwesties zoals klimaatverandering. We doen dit niet alleen door de footprint van onze eigen activiteiten te verbeteren, bijvoorbeeld door de emissies van onze productiefaciliteiten te verminderen, maar ook door aan klanten oplossingen te bieden die helpen om meer te produceren met minder en de overgang te kunnen maken naar een duurzamere wereld.

Om waarde op lange termijn toe te voegen aan een wereld waarin de middelen steeds schaarser worden, moeten we het effect minimaliseren dat ons bedrijf heeft op het milieu en de gemeenschappen waarin we werken.

Ons streven naar net-zero

In november 2021 hebben we ons verbonden aan de doelstelling net-zero 2050. Dit wordt gevalideerd en bewaakt door het SBTi (Science Based Target initiative), een internationale instelling die in lijn met de klimaatwetenschap 'best practices’ voor emissiereductie en net-zero doelen definieert en promoot.

  • Scope 1 en 2 emissies worden per 2028 net-zero vergeleken met uitgangssituatie 2019/ -20
  • Scope 3 emissies worden uiterlijk per 2050 net-zero
  • Scope 3 emissies zijn in maart 2023 gekwantificeerd, zodat een ambitieuzer tijdsdoel voor net-zero te stellen is.

Duurzame ontwikkelingsdoelen van VN

Het is belangrijk dat we met onze net-zero strategie de klimaatverandering verminderen, maar we doen nog meer. We hebben altijd veel goede doelen en vrijwilligersorganisaties rond onze voornaamste locaties ondersteund, en dat blijven we doen via de Renishaw commissie voor goede doelen.

Ook onze Groep diversiteit en inclusiviteit gaat door met D&I-initiatieven te ondersteunen in het hele bedrijf, onder meer door dagen van bewustwording te vieren en informatie te geven aan collega's. Wij realiseren ons dat we met meer diversiteit in ons bedrijf een verantwoordelijk en productief bedrijf kunnen zijn dat gedragen wordt door getalenteerde mensen met verschillende achtergronden en perspectieven. Om ons werk aan deze sociale kwesties verder te ontwikkelen en te formaliseren zijn we bezig om uit de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN de doelen af te leiden waarin wij een rol kunnen spelen en aanzienlijke effecten kunnen bereiken.

Icoon klanten (vet)

Onze klanten helpen

Onze producten helpen onze klanten bij hun eigen net-zero ambities door het energieverbruik te verlagen en de afval te minimaliseren. De producten helpen mee om de onproductieve machinetijd te verminderen, afkeurpoductie te voorkomen, en het totale energieverbruik te verlagen met behoud van dezelfde productieaantallen.

Icoon emissies verlagen - zonnepaneel Onze emissies verlagen

In december 2020 introduceerden we ons nieuwe groepsbeleid voor de aankoop van elektriciteit, dat van alle groepsbedrijven vraagt om alleen elektriciteit van gecertificeerde hernieuwbare bronnen te gebruiken. Dit betekent dat we na het eindigen van lopende contracten gaan overstappen op hernieuwbare elektriciteit. Op onze grootste vestigingen gaan we door met fors investeren in eigen opwekking.

Icoon afval minimaliseren (vet) Onze afval minimaliseren

Wij zorgen er gericht voor dat onze producten en transportverpakkingen zo weinig mogelijk achterlaten. We realiseren ons dat een aanmerkelijk deel van ons afval voortkomt uit onze productieprocessen, en hebben dan ook een speciaal productieafval-kampioenenteam dat zich richt op verbeteringen.

Icoon vooruit kijken (vet)

Vooruit kijken

Terwijl we naar onze net-zero doelen toe werken, zullen we ervoor zorgen dat onze mensen begrijpen wat we aan het doen zijn en hoe ze dit kunnen ondersteunen. We gaan ook in overleg met leveranciers en klanten over emissies verlagen, als onderdeel van ons voornemen om net-zero voor scope 3 emissies uiterlijk in maart 2050 te bereiken.