Navigatie overslaan

MODUS™ schoepenanalyse

MODUS functie voor de passing van de schoep, als onderdeel van het rapport over het doorsnedeprofiel en de schoepeigenschappen.

MODUS schoepenanalyse

Met de nominale schoependoorsnedes vanuit het CAD-model en de werkelijke doorsnedes uit de MPCS-functie, kunnen nu schoepdoorsnede- en schoepkenmerken worden gerapporteerd.

Profielevaluatie

Schoepprofielanalyse

MODUS bevat uitgebreide profielevaluatie en grafische hulpprogramma's voor rapportage. De resultaten van de profielmetingen vormen één geheel met de andere meetrapporten en zijn te exporteren in PDF-formaat.

Schoepevaluatie

MODUS biedt uitgebreide schoepevaluatiefunctionaliteit met grafische hulpprogramma's voor rapportage. Kenmerken die kunnen worden geanalyseerd:

  • Schoepevaluatie Maximale dikte
  • Vooruitstekende en terugvallende randen, hoeken en diktes
  • Draaihoeken
  • Chordale afstanden
  • Zwaartepunt