Navigatie overslaan

MODUS™ Planning Suite

De nieuwe MODUS Planning Suite maakt complexe producten programmeren gemakkelijk.

Beheers uw CMM met minimale inspanning en hogere efficiëntie dankzij de MODUS Planning Suite.


De MODUS Planning Suite geeft MODUS-gebruikers een set automatische snelkoppelingen om gangbare uitdagingen bij het programmeren op te lossen, en maximaliseert zo de efficiëntie van hun REVO® CMM-meetkop met gebruiksvriendelijke speciale software-applicaties. Met de applicaties van de MODUS Planning Suite kunnen gebruikers meetpaden plannen om componenten met complexe geometrie heen, met minimale inspanning en hogere efficiëntie.

Gebruik makend van geavanceerde planningtechnologie biedt de software offline tools met bewegingssimulatie om DMIS-code te creëren voor botsingloze productmeting.

Voor het MODUS Planning Suite platform zijn momenteel drie modulaire applicaties afzonderlijk verkrijgbaar:

MODUS Blade planner

MPS simulatie van schoepmeting

Meting van turbineschoepen

Met de optie voor volledige schoepinspectie in MODUS Blade planner zijn sleepscans te plannen over holle en bolle oppervlakken en vooruitstekende of terugvallende randen.

Via de instellingen en meetstrategieën kan de gebruiker de meetpaden aanpassen, en zo het aantal sleepbewegingen per oppervlak bepalen en de meetrichting veranderen van slepen in langsrichting naar dwarsrichting of omgekeerd.

Adaptive Edge Scan (AES) is een meetactie op een vooruitstekende of terugvallende rand. Deze meting vindt plaats vóór een sleepscan en past de positie en tasteroriëntaties aan voor het slepen over de rand, zodat de sleepscan soepel verloopt.

Meting van doorsnedes

De module Blade planner biedt twee methodes om schoepdoorsnedes te meten:

 • Sleepscans over doorsnedes met eventueel gecombineerde sleepbewegingen.
  Sleepscans in hoge dichtheid voor de doorsnedes waar bladgegevens worden verzameld, en in lage dichtheid voor doorsnedes waar geen gegevens verzameld worden. Deze methode beperkt ook het aantal benaderings- en terugtrekbewegingen, wat de cyclustijd verkort.
 • Curvescans over doorsnedevlakken
  Curvescans voor holle en bolle oppervlakken, en volledige sleepscans voor vooruitstekende en terugvallende randen.

De MODUS Planning Suite genereert de gevraagde DMIS om het bladoppervlak te meten. MODUS 1.9 kan dan deze DMIS uitvoeren, waarna de gebruiker de bladanalyse kan toepassen op elke doorsnede.

Meting van patches

Om het pad te kunnen plannen voor de complete schoep en de omringende oppervlakken, bevat de MODUS Blade planner module alle selectiemethodes die beschikbaar zijn in MODUS Patch planner:

 • Een patch creëren uit een aantal punten (Area)
 • Een patch selecteren uit geselecteerde vlakken (Face)
 • Een patch creëren uit punten op een middellijn
 • Een patch creëren uit CAD-randen

Zie hieronder voor een volledige omschrijving van de MODUS Patch planner module voor de MODUS Planning Suite.

Andere afzonderlijk verkrijgbare modulaire applicaties voor de MODUS Planning Suite zijn:

MODUS Patch planner

Tot nu toe moesten gebruikers zelf paden definiëren voor sleepbewegingen over oppervlakken, met handmatige manipulatie om botsingen te voorkomen. De nieuwe MODUS Patch applicatie levert nu het meest efficiënte meetpad met de REVO RSP2 sensor, snel en gemakkelijk met automatische padplanning.

 • Creëer patches uit punten
  Definieer een sleeppad door een serie punten te maken om een vierzijdig gebied op het CAD-model te creëren.
 • Creëer patches uit een vlak
  Klik op het CAD-model om een oppervlak of een set verbonden oppervlaktepunten te selecteren en zo de patch te definiëren.
 • Creëer patches uit CAD-randen
  Gebruik de CAD-randen om het sleeppad te bepalen. Bij deze tool is ook een schijf in MODUS te selecteren als rand. De software genereert het kortste pad wanneer begin- en eindpunt zijn geselecteerd.
 • Creëer patches door een middellijn te trekken
  Definiëer een sleeppad door een serie middellijnpunten op een oppervlak te creëren.

Als de selectiemethode eenmaal is vastgesteld, zijn in het instellingenmenu de sleepbreedte en -richting en andere karakteristieken aan te passen indien nodig.

Andere afzonderlijk verkrijgbare modulaire applicaties voor de MODUS Planning Suite zijn:

MPS patches uit punten en vlak

Sleeppad genereren uit punten en vlak

MPS Patches from centreline and CAD edges


Sleeppad genereren uit CAD-randen en middellijn


MODUS Curve planner

De Curve planner module omvat twee opties: RSP2 Curve en RSP3 Curve. De RSP3 biedt meer mogelijkheden om complexe geometrie te meten met behulp van verschillende tastersamenstellingen.

Curves zijn te definiëren door randen van het CAD-model te selecteren of door te klikken op punten in een vlak.

Creëer een curve met CAD-randen
Curves worden gedefinieerd door randen van het CAD-model of randen van een met MODUS gecreëerde schijf te selecteren.

MODUS Planning suite - Schets van curve

Schets een curve op een vlak
Curves worden gedefinieerd door op een aantal punten in het vlak te klikken. Een spline wordt ingepast om het pad te creëren.

Instellingen voor schetsen met MODUS Curve planner

Extra keuzes bij RSP2 Curve

Creëer een randinstelling op een vlak

Als het gevraagde vlak eenmaal geselecteerd is op het CAD-model en de randen gekozen zijn, wordt een instellingswaarde toegepast.

Een set grafische opties vult de software-instellingen aan, waardoor paden gemakkelijk samen te voegen en in te korten zijn en het meest efficiënte resultaat ontstaat.

Op één vlak zijn meerdere randen te selecteren en dan samen te voegen. Dit levert een meting die op het oppervlak blijft, zodat de verplaatsingstijd tussen de metingen korter wordt.

Creëer een randinstelling zonder maten op een vlak

Als eenmaal een vlak en randen zijn geselecteerd, detecteert en vermijdt deze optie automatisch geometrie in het CAD-model die de meting moet vermijden en werkt hij het pad bij wanneer de instellingswaarden worden aangepast.

De gebruiker kan bij iedere curvemeting één rand kiezen.

Extra keuzes bij RSP3 Curve

Vaste segmenten voor leeskophoek

De RSP3 taster meet bij vaste leeskophoeken, en tijdens sommige curvescans kan de taster van het oppervlak af komen zodat de leeskophoek veranderd kan worden.

Het RSP3 Curve element in de MODUS Curve module maakt het mogelijk om meetsegmenten te definiëren waarin de taster niet weggaat van het oppervlak. Daardoor kan de gebruiker voldoen aan de eisen van zeer nauwkeurige zones langs een pad van één curve.

Snel en gemakkelijk in het gebruik

Als de curve eenmaal geselecteerd is, zijn parameters zoals de scanrichting gemakkelijk te veranderen in de instellingen.

Voor beide methodes van curves definiëren bevat de applicatie beperkte CMM-beweging, die de asbeweging van de CMM reduceert bij het meten van curves op een vlak.

De combinatie van beperkte assen en botsingloze verplaatsingsplanning vermindert de programmeertijden aanzienlijk en levert dus een snelle en effectieve curvemeting.

Andere afzonderlijk verkrijgbare modulaire applicaties voor de MODUS Planning Suite zijn:

Pakking scannen met REVO-2

De asbeweging van de machine beperken tot één vlak verbetert de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid.


Waarom de CMM-beweging beperken?

Beperking langs een of meerdere CMM-assen maximaliseert het gebruik van de REVO® leeskopbeweging en minimaliseert de CMM-beweging. Door twee assen te beperken en slechts te bewegen in de as die evenwijdig is aan het gemeten vlak, valt machinedoorbuiging in het geïnspecteerde vlak en is zo geen fout te zien. Dit maakt het mogelijk om producten sneller te meten of met een bestaande machine een hoger niveau van nauwkeurigheid te bereiken.

Bij bijvoorbeeld de vlakheid meten van het afdichtingsvlak van een cilinderblok maakt het beperken van twee assen het mogelijk dat de machine sneller werkt zonder meetfouten te introduceren. Idealiter beweegt de REVO omhoog en omlaag langs de Z-as van de machine, aangezien die de laagste bewegende massa heeft, en worden X en Y beperkt. In dit geval zijn er geen buigkrachten, alleen trek en druk over de lengte van de as waar deze zeer stijf is. Is Z niet mogelijk, dan is X (met Z en Y beperkt) de een na beste keuze, aangezien die daarna de laagste bewegende massa heeft. Met gebruik van Y levert deze methode ook nog voordelen ten opzichte van de leeskop naar en van het product bewegen zoals gebeurt bij traditioneel 5-assig scannen.

Aanvullende informatie

Hulp en training
Het installatiepakket biedt opleidingsvideo’s en voorbeelden van CAD-modellen als hulp voor training.

Softwarecompatibiliteit
DMIS-code uit de MODUS Planning Suite moet uitgevoerd worden in MODUS. Voor het volledig potentieel is MODUS 1.9 nodig.

CAD-modellen moeten in formaat .Sab zijn.

Hardwarecompatibiliteit
De ondersteunde hardwarecombinatie voor deze versie van de MODUS Planning Suite is REVO-2 met de RSP2 scantaster.

Vraag een gratis 30-daagse evaluatielicentie aan voor de MODUS Planning Suite