Navigatie overslaan

Veelgestelde vragen over kalibratie

Algemeen

Wat is de aanbevolen herkalibratieplanning voor mijn kalibratieproduct?

Hieronder vindt u de aanbevolen herkalibratieplanningen voor apparatuur die gebruikt wordt in een 'normale' omgeving. We adviseren om vaker te kalibreren als de apparaten gebruikt worden in extreme omgevingscondities of indien u vermoedt dat er schade is. Ook de eisen vanuit uw kwaliteitsborgingsysteem of vanuit nationale of plaatselijke regelgeving kunnen u opleggen om vaker te herkalibreren.

Tijdens opslag, transport en gebruik dient uw kalibratieproduct gevrijwaard te blijven van sterke schokken en trillingen en van extreme temperatuur, druk en vochtigheid, aangezien al deze factoren afbreuk kunnen doen aan de kalibratie.

ProductAanbevolen periode voor herkalibratie
XM-60 / XM-600 meerassige kalibrator2 jaar
XL-80 laser3 jaar
XC-80 omgevingscompensator1 jaar
XR20 kalibrator voor rotatieassen3 jaar
XK10 lasersysteem voor uitlijning2 jaar
QC20 ballbar1 jaar

Ik heb nog een extra kalibratiecertificaat nodig; hoe kom ik daar aan?

Van alle laser- en ballbarkalibratieproducten kunt u een extra certificaat kopen via het servicecentrum. Aan deze dienstverlening zijn enige beperkte kosten verbonden vanwege de vereiste administratieve handelingen.

Neemt u voor een extra certificaat contact op met uw plaatselijke Renishaw-leverancier.

Wanneer u contact opneemt, zoekt u dan vooraf even het type product op, de datum van de laatste (her)kalibratie, het serienummer, en de datum waarop het product gemaakt werd.

Het extra certificaat kan gestuurd worden in papieren uitvoering, of elektronisch in PDF-formaat als u het meteen nodig hebt.

Wat zijn de toelatingsnummers van de Amerikaanse FDA om laserkalibratieproducten te importeren in de VS?

In overeenstemming met de Amerikaanse Food & Drug Administration zijn aan de hieronder genoemde producten de vermelde toelatingsnummers toegekend volgens de wet "Regels voor het administreren en handhaven van stralingscontrole voor gezondheid en veiligheid" van 1968 (lid 21, Federale regels, subhoofdstuk J), voor zover die van toepassing is op laserproducten (deel 1002).

  • XL-80 laser: 1020567
  • XM-60 of XM-600 meerassige kalibrator 1220576
  • XK10 zendeenheid: 1610149
  • XK10 S-eenheid en M-eenheid: 1610216

Hoe klein is een boogseconde / milliradiaal?

Een boogseconde is gelijk aan 1/3600e van een graad.

Een milliradiaal is gelijk aan een duizendste van een radiaal.

XL-80 laser

Ik voel een tinteling als ik mijn XL-80 laser vastpak. Is dat veilig?

Dit komt door een zeer klein elektrisch lekstroompje in de externe voeding. Kleine lekstroompjes zijn gangbaar in voedingen van dit type. Deze stroom is normaal en op geen enkele manier gevaarlijk, maar u kunt een lichte tinteling in uw vingertoppen merken als die het metalen oppervlak van de laserkop aanraken. Mocht u dit onaangenaam vinden, dan kunt u een andere voeding met aarding in gebruik nemen (die dan wel van dezelfde specificatie moet zijn als de originele voeding). De andere voeding die wij gebruiken wordt gemaakt door XP plc. Houdt u er wel rekening mee dat dit product wat grotere afmetingen heeft dan de voeding die we momenteel meeleveren met de XL-80 laser.

Kan de XL-80 laser sneller opnemen dan met 50 kHz?

Nee. De beperkende factor voor de opnamesnelheid is de USB-verbinding, niet de software.

XR20 kalibrator voor rotatieassen

Mijn optiek is beschadigd; kan ik die zelf vervangen?

Nee, u kunt zelf geen optieken vervangen zonder het apparaat naar Renishaw terug te sturen. De optieken moeten zodanig in het apparaat gezet worden dat ze perfect evenwijdig zijn aan de basis van de XR20 kalibrator voor rotatieassen om de nauwkeurigheid te garanderen.

Als de optieken van de XR20 zijn beschadigd, dan is er verder een grote kans dat de behuizing en/of de omgeving van de optieken ook beschadigd is. Daarom kunt u alleen zeker zijn van de nauwkeurigheid door het apparaat naar Renishaw terug te sturen voor volledige diagnose, onderhoud en herkalibratie.

Heeft de XR20 kalibrator voor rotatieassen periodiek een herkalibratie nodig?

Ja. De aanbevolen periode tussen herkalibraties is 36 maanden voor apparatuur die gebruikt wordt in een 'normale' omgeving. We adviseren om vaker te kalibreren als de apparaten gebruikt worden in extreme omgevingscondities of indien u vermoedt dat er schade is. Ook de eisen vanuit uw kwaliteitsborgingsysteem of vanuit nationale of plaatselijke regelgeving kunnen u opleggen om vaker te herkalibreren.

Tijdens opslag, transport en gebruik dient de XR20 gevrijwaard te blijven van sterke schokken en trillingen en van extreme temperatuur, druk en vochtigheid, aangezien al deze factoren afbreuk kunnen doen aan de kalibratie.

Kan ik de batterij plaatselijk kopen? Wat is het referentienummer?

De batterij in een XR20 is een Varta EasyPack XL (oplaadbaar Li-polymeer) van 3,7 V. Artikelnummer van de fabrikant: VKB 56446 702 099. Ze zijn verkrijgbaar bij Renishaw en bij andere leveranciers. Ook is een reeks van opladers verkrijgbaar.

Online kopen

Ik wil de alternatieve voeding via USB gebruiken, maar ik krijg een foutmelding. Hoe kan dat?

De voeding via USB werkt niet met een standaard USB-poort van een pc, omdat die niet genoeg vermogen levert. U hebt daarvoor een voeding op netspanning nodig waarop u de USB-verbinding kunt aansluiten. Voor een goede werking gebruikt u het beste alleen de USB-voeding en USB-kabel die geleverd zijn met de juiste specificatie voor uw locatie. Extra USB-voedingen en USB-kabels zijn los te koop bij Renishaw.

Hoe lang kan ik met één batterij de XR20 kalibrator voor rotatieassen gebruiken?

Meestal gaat de batterij iets meer dan 3 uren mee. In een lange periode van stilstand loopt de batterij geleidelijk leeg, dus we raden aan om dan voor het volgende gebruik de batterij eerst op te laden en te verdraaien.

Blijft de XR20 kalibrator voor rotatieassen in alle oriëntaties even nauwkeurig?

Ja.

Misschien ga ik mijn XR20 kalibrator voor rotatieassen in andere landen gebruiken. Moet ik bij het exporteren en importeren ergens speciaal rekening mee houden?

Bij import en export van de XR20 zijn er geen speciale aandachtspunten, want het apparaat is ingedeeld bij de ongeklassificeerde producten. Door de XR20 te vervoeren in de reiskoffer beschermt u hem tegen schokken, vocht en temperatuurschommelingen.

De bij de XR20 meegeleverde lithiumbatterijen zijn volgens de regelgeving voor gevaarlijke goederen (DGR) van de IATA geclassificeerd als gevaarlijke goederen voor luchttransport. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om aan deze regels te voldoen. Om veiligheidsredenen moeten de lithiumbatterijen bewaard worden in de koffer en niet in het product.

Bluetooth-communicatie voor QC20 ballbar en XR20 kalibrator voor rotatieassen

Waarom is het bereik van Bluetooth beperkt?

Het draadloze bereik wordt bepaald door het Bluetooth-apparaat in de QC20 ballbar of XR20 kalibrator voor rotatieassen en de dongle of het ingebouwde apparaat in de pc. Het BLE-apparaat (Bluetooth Low Energy) in de QC20 of XR20 heeft een gespecificeerd bereik van 10 meter. Dit gespecificeerde bereik geeft de verwachte prestatie aan wanneer de ballbar gebruikt wordt in een gunstige omgeving, waarin er maar minimale interferentie is met de Bluetooth-radiosignalen tussen de ballbar en de dongle of pc.

Alle fysieke belemmeringen in het draadloze pad hebben effect op het Bluetooth-bereik. Machineomkastingen en ook de pc zelf kunnen Bluetooth-signalen blokkeren. Het ongunstigst voor Bluetooth-transmissie zijn vezelachtige materialen, zoals scheidingsschermen in kantoren, en vloeistoffen (ook het menselijk lichaam schermt dus sterk af).

Het helpt zeker om de dongle waar enigszins mogelijk altijd naar de ballbar te richten. Als u met slechte communicatie of weinig Bluetooth-bereik te maken hebt, dan kan het een oplossing zijn om de dongle aan te sluiten via een USB-verlengkabel. U kunt hem dan dichter bij de ballbar plaatsen of - nog beter - vlak boven de machineomkasting ophangen.

Hoe weet ik zeker dat mijn pc of dongle verbinding kan maken met de QC20 ballbar of XR20 kalibrator voor rotatieassen?

Zie praktijktoepassing: Controleren of de QC20 ballbar aangesloten is via Bluetooth

Mijn pc heeft Bluetooth; heb ik dan een dongle nodig?

Als een pc (meestal een laptop) een ingebouwd Bluetooth-apparaat heeft, dan is er ook een stack geïnstalleerd. Op elke pc dient u als eerste actie de Ballbar 20 software te installeren. Als dat voltooid is, wordt vanuit de software naar een QC20 gezocht. Er gebeurt dan één van deze twee dingen:

1. De software maakt contact met de ballbar en begint de ballbar-opnames live te tonen.

2. De foutmelding 'Er is geen Bluetooth-radio aanwezig' verschijnt.

Als u deze foutmelding krijgt, komt dat zeer waarschijnlijk doordat het Bluetooth-apparaat niet de Microsoft stack gebruikt die nodig is voor communicatie met de Ballbar 20 software.

U hebt nu twee mogelijkheden:

1. Gebruik een Bluetooth-dongle die wel gebruik maakt van de Microsoft stack; dit is de simpelste oplossing.

2. Probeer de ingebouwde Bluetooth zodanig in te stellen dat hij een Microsoft stack gaat gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw pc-leverancier. Als uw apparaat de Microsoft stack niet kan gebruiken, dan hebt u alsnog een dongle nodig.

In sommige landen is het gebruik van Bluetooth-apparaten aan banden gelegd. Waar kan ik de QC20 ballbar en de XR20 kalibrator voor rotatieassen inzetten?

In veel gebieden zijn apparaten die werken met de radiofrequenties van Bluetooth uitgezonderd van veel regels die normaal voor radiotoestellen gelden. In sommige gebieden is specifieke toestemming nodig. De meest recente informatie vindt u in de volgende documenten voor ondersteuning:

Productinformatie: De XR20 rotatieaskalibrator ten opzichte van regels voor radiotoestellen

Productinformatie: De QC20 ballbar ten opzichte van regels voor radiotoestellen

Kan ik de voeding van de XR20 kalibrator voor rotatieassen verwisselen tijdens een test?

Nee, het is niet mogelijk om tijdens een test de batterij of voeding te verwisselen.

  • Bij wisselen van de batterij verwijdert u de XR20 van de machine en treden vermogensfluctuaties in het apparaat op. Hierdoor wordt een nulpunt/referentie-cyclus noodzakelijk, die alle eerder opgenomen data ongeldig maakt.
  • Om te veranderen naar een USB-voeding moet u een werkbereik met machinebewegingen binnengaan. U neemt dan een veiligheidsrisico dat wij sterk afraden. Bovendien is bij elke verandering van voeding sprake van fysiek contact met en kracht op het apparaat, waardoor de opgenomen gegevens ongeldig worden.

QC20 ballbar

Kan ik in mijn QC20 ballbar oplaadbare batterijen gebruiken?

Renishaw raadt niet aan om oplaadbare batterijen te gebruiken. Als u oplaadbare CR2 batterijen wilt toepassen in uw QC20 ballbar, dan verzoeken we u om rekening te houden met het volgende:

1. Met een oplaadbare batterij in een QC20 kan de optredende ruis van de ballbar 2 tot 3 keer zo hoog zijn als met een goede CR2 batterij het geval is. Het volledige effect van deze ruis is alleen te zien bij gebruik van de ballbar op zijn maximale opnamesnelheid (bijvoorbeeld bij een test met kleine radius op hoge snelheid). Op de grafiek wordt dan een ruis van 200 tot 300 nm zichtbaar.

2. Bij minder veeleisende (en wellicht meer gangbare) tests vermindert deze ruis proportioneel. Zo geeft bijvoorbeeld een test met 100 mm op een snelheid van 3000 mm/minuut een ruis van ongeveer 60 tot 70 nm.

3. Met deze configuratie hebben we nog niet zo veel getest, dus we weten niet precies in hoeverre de ruis verschilt tussen de diverse batterijmerken.

4. Als u niettemin een oplaadbare batterij in uw QR20 wilt toepassen, dan adviseren we om daarmee eerst een test te doen met de ballbar op een ballbarkalibrator, zodat u kunt zien of het ruisniveau voor u acceptabel is.

5. Voor zover wij weten zijn sommige oplaadbare CR2 batterijen niet voorzien van een PTC-weerstand (een ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting) die de QC20 beschermt tegen plaatsing van de batterij met omgekeerde polariteit. U dient er dan ook zeer goed op te letten dat de polen van de batterij op de juiste plaats komen.

Is er een aanbevolen oriëntatie van de QC20 ballbar als je de adapter voor kleine cirkels gebruikt? In de gebruikersgids staat de omvormer in het midden, maar kan die ook aan de kant van de spindel?

Het is niet essentieel om de adapter voor kleine cirkels in een bepaalde oriëntatie te bevestigen. De oriëntatie die in de handleiding staat wordt aanbevolen, omdat het zwaartepunt van de ballbar dan meehelpt om het apparaat vast te houden in de holtes. Deze oriëntatie blijkt in de praktijk het beste te werken.

Ballbar 20 softwarepakket

Kan ik de sleephoek bij hoekdeelmeting en de vooruitloophoek veranderen?

Nee; de hoekdeelanalyse werkt alleen goed met een sleephoek van 220° en een vooruitloop van 2°. Deze combinatie is het beste compromis voor gegevensopname en botsveiligheid.

Volgende stappen

Als u uw antwoord hier niet kunt vinden, stel ons dan uw vraag via het e-mailformulier of neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.