Navigatie overslaan

Speak Up

Renishaws voorzieningen voor klokkenluiders


Wie kan Speak Up gebruiken?

De voorzieningen zijn beschikbaar voor alle medewerkers van de hele Renishaw Group, inclusief fulltime- en parttime-medewerkers, uitzendkrachten, tijdelijk personeel en stagiaires. De voorzieningen zijn ook beschikbaar voor externe belanghebbenden, waaronder leveranciers, distributeurs, agenten, wederverkopers en samenwerkingspartners.


Wanneer moet u Speak Up gebruiken?

U moet Speak Up gebruiken als u iets ziet of hoort waarvan u denkt dat het in strijd is met de Zakelijke code van de Renishaw Group of als iets illegaal of onethisch lijkt. Voor voorbeelden van gevallen waarin u Speak Up moet gebruiken, verwijzen wij u naar het Speak Up-beleid.


Hoe kunt u Speak Up gebruiken?

U kunt een melding maken (desgewenst anoniem) via een gratis telefoonnummer of via het onlineformulier, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Deze dienst wordt geleverd door NAVEX Global, een dienstverlener van wereldklasse op het gebied van ethiek en compliance-rapportage.

U kunt overal toegang krijgen tot deze service door naar https://renishaw.ethicspoint.com te gaan

Renishaw-medewerkers die geen gebruik kunnen of willen maken van de NAVEX Global service om hun melding te doen, verwijzen we naar het Speak Up-beleid voor meer informatie over alternatieve manieren om een melding te plaatsen.

Speak Up QR Code


Om een rapport in te dienen of te volgen, kunt u deze code scannen met uw mobiele toestel.

Gerelateerde documenten