Navigatie overslaan

SPRINT™ systeem met SupaScan

Ultrasnelle metingen voor productinstelling en bewaking van vorm en oppervlaktetoestand.

Productie op hoge snelheid - snelste beschikbare instelmethode met een spindeltaster.

Gedetailleerde informatie - vormresultaten voor eenvoudige vormkenmerken.

Hoge resolutie - oppervlaktetoestand controleren op bewerkingsmanco's.

Het SPRINT™ systeem met SupaScan is een gebruiksvriendelijk meetsysteem voor schakelend meten en scannen op de machine. Behalve de snelste manier om producten in te stellen, biedt het systeem ook de mogelijkheid de oppervlaktetoestand en vorm te bewaken.

Past bij schakelende tasters en gebruikt simpele scancycli

Het SPRINT systeem met SupaScan is in te zetten als schakelend meetsysteem. Macro's van Inspection Plus worden volledig ondersteund en zijn handmatig te programmeren met G-code of via de programmeerapps van GoProbe en Set and Inspect.

Logo Set and Inspect en GoProbe

Gebruikers van bestaande meetcycli kunnen SupaScan 'Quick Point' metingen uitvoeren als ze de kortst mogelijke cyclustijd willen realiseren met een aanraakpunt.

Het volledige potentieel van SupaScan wordt benut wanneer het gebruikt wordt voor contactscannen op een machine, waarbij scancycli basisvormen - zoals lijnen en cirkels - kunnen meten op extreem hoge snelheid.

Snelste beschikbare productinstelmethode

Scannen met behulp van het SPRINT™ systeem met SupaScan reduceert de inspectiecyclustijden voor eenvoudige prismatische producten met soms wel 70% ten opzichte van schakelend meten.

Productinstelcycli leveren nauwkeurige meetresultaten, zelfs wanneer ze uitgevoerd worden op hoge snelheden (G0) - zo snel als het voor de taster fysiek mogelijk is om het productoppervlak over te steken.

Vorm vaststellen

Een scansysteem, zoals SPRINT met SupaScan, kan vormmanco's aan het licht brengen die schakelende systemen gemist zouden hebben.

SPRINT met SupaScan verifieert eenvoudige vormkenmerken en productvormen bijzonder snel.

Oppervlaktetoestand bewaken

Afbeelding oppervlaktetoestand

Het SPRINT systeem met SupaScan kan gangbare oppervlaktefouten meten, zoals sterke oppervlaktegolving, pieken en getrapte oppervlakken.

Door de oppervlaktetoestand automatisch te bewaken kunnen zulke fouten aangepakt en gecorrigeerd worden terwijl het product nog opgespannen is. Dit verbetert de reproduceerbaarheid van metingen en vermindert het herbewerken en de uitval.

Een aanvullende applicatie - Surface Reporter - biedt real-time grafische weergave van de resultaten. Een kleurencodering geeft de operator helder aan of het productoppervlak binnen de toleranties valt.

Hoog en laag punt van oppervlak detecteren

Het hoogste en laagste punt van een oppervlak meten is mogelijk door te scannen met SupaScan.

Bij bijvoorbeeld revisiewerkzaamheden kan het laagste punt bepaald worden en de minimaal benodigde snedediepte genomen worden om de levensduur van de gereviseerde component te verlengen.

Eenvoud

Alleen G-code wordt gebruikt om het SPRINT systeem met SupaScan aan te sturen. Alle programmeermacro's worden meegeleverd als onderdeel van de SupaScan oplossing; aparte programmeersoftware is niet nodig.

Oranje schoepenwiel en Sprint taster

Procesbeheersing

Meetresultaten worden weggeschreven naar machinevariabelen en zijn te gebruiken om parameters op de machine te controleren, zoals een gereedschapinstelling of een werkcoördinatensysteem (WCS).

Bovendien zijn de resultaten te exporteren naar externe systemen voor verdere analyse of voor gebruik in kwaliteitsborging.

Nieuwe SPRINT 3D taster