Navigatie overslaan

Wat is de Primo™ Interface?

De Primo™ Interface beheert de communicatie tussen het Primo systeem en de machinebesturing. Ook wordt de kredietinformatie voor het Primo systeem erin opgeslagen. Op een display aan de voorzijde is het aantal resterende tegoeddagen te zien, evenals informatie over de systeemtoestand.

Hoe werkt de Primo Interface?

Wanneer de product- of insteltaster voor gereedschap schakelt, wordt via de interface een signaal verzonden naar de CNC-besturing. De machinepositie wordt vastgelegd en gebruikt om de locatie van het werkstuk of de afmetingen van het te meten gereedschap te berekenen.

Het Primo systeem gebruikt de gepatenteerde Renishaw radiotransmissie met frequentiesprongen over gespreide bandbreedte (FHSS). Deze gaat de effecten tegen van interferentie vanuit andere radiofrequenties en elektronische ruisbronnen die vaak aanwezig zijn in een omgeving met bewerkingsmachines.