Navigatie overslaan

Wanneer gebruik ik tasters?

Met innovatieve technologie, beproefde methodes en deskundige ondersteuning kan Renishaw uw doel om manarm of 's nachts te produceren binnen bereik brengen.

De Productive Process Pyramid™

De Renishaw Productive Process Pyramid™ is een syteem om de procescontrole te overzien in alle stappen van de productie. Via verschillende controlelagen zijn systematisch variaties uit de processen te halen, waardoor het mogelijk wordt acceptabele producten binnen de toleranties te maken.

Het niveau van de procesbewaking omvat de controle van het proces en het gemaakte product aan de hand van de specificaties. Behalve inhet procesbasisniveau speelt meten met tasters overal een actieve rol in.

Het niveau van de in-proces controle pakt variatiebronnen aan die inherent zijn aan bewerken, zoals gereedschapsslijtage en temperatuurvariaties, door intelligente terugkoppeling naar het proces terwijl er verspaand wordt.

Het niveau van de procesinstellingen gaat over voorspelbare variatiebronnen zoals de productlocatie, gereedschapsafmetingen en machine-instellingen, die kunnen leiden tot producten buiten de specificatie.

Het niveau van de procesbasis zorgt voor stabiele condities waarin de machine kan werken. Dit betreft preventieve controles die het aantal variatiebronnen verlagen voordat het bewerken begint.

Voorspellend

De activiteiten die op de machine nodig zijn voordat het verspanen begint, zodat te voorspellen is of het proces succesvol verloopt.

Machine-instellingen...

 • Uitlijning van de rotatie-as en indexeer- of opspanelementen nodig voor producten inklemmen en positioneren.
 • Positie van rotatiepunt voor indexering en/of referentiepunten op de opspanelementen.

Productinstellingen…

 • Productidentificatie om het juiste CNC-programma te kiezen.
 • Positie van een nulpunt als basis voor een stelsel van werkcoördinaten (WCS).
 • Afmetingen van het product of stuk materiaal voor voorraadbeheer en eerste voorbewerking.
 • Oriëntatie van het product ten opzichte van machineassen om de coördinatenrotatie te bepalen.

Gereedschapinstellingen...

 • Lengte vanaf de spindelmeetlijn om de hoogte-instelling te bepalen en te controleren of de lengte binnen de tolerantie valt.
 • Diameter bij roteren om zijdelingse instelling te bepalen.

Actief

Ingrepen in het verspaningsproces als automatische reactie op de materiaalconditie, inherente procesvariaties of onverwachte voorvallen, waardoor de kans op een succesvol proces maximaal is.

Mogelijk dankzij meten tijdens de cyclus…

 • Het verspanen aanpassen aan variaties tijdens het bewerkingsproces, zoals productvervorming, gereedschapsdoorbuiging en thermische uitzetting.
 • Bijwerken van coördinaatsystemen, parameters, instellingen en logische programmavolgorde in afhankelijkheid van de actuele materiaalconditie.

Gereedschapsbreukdetectie herkent…

 • Aanwezigheid van een gereedschap.
 • Positie van een gereedschap, zodat vaststaat dat het nog goed op zijn plaats zit.
 • Een afgebroken of beschadigde snijkant.

Informatief

Bewakings- en rapportageactiviteiten die informatie geven over het resultaat van het uitgevoerde proces waarmee weer aansluitende activiteiten aan te sturen zijn.

Vastgelegd in proceslogs...

 • Gebeurtenissen tijdens het bewerken, zoals handmatige of automatische veranderingen van procesparameters, instellingen en coördinaatsystemen.
 • Interventies in het proces die mogelijk het resultaat hebben beïnvloed.

Mogelijk dankzij verifiëren op de machine...

 • Kritische maten inspecteren in dezelfde omgevingscondities als tijdens het verspanen.
 • Vertrouwen in de stabiliteit van het bewerkingsproces.

Rapportage na het proces geeft...

 • Een gedocumenteerd verslag dat het product aan de eisen voldoet.
 • Historisch overzicht van kritische afmetingen om de machineconditie mee te monitoren en onderhoud te plannen.

Bereken hoeveel uw eigen proces gaat profiteren van tastermetingen

Als u gereedschappen en producten nog met de hand instelt en dit wilt vergelijken met tastertechniek op uw machine, kijk dan eens naar onze Voordeelberekening van tastermeting op bewerkingsmachines

Documentatie van bewerkingsmachines

 • Zakboekje: Zakboekje over meettasteroplossingen voor CNC-bewerkingsmachines Zakboekje: Zakboekje over meettasteroplossingen voor CNC-bewerkingsmachines

  Oplossingen voor procesbeheersing Verbeter uw productkwaliteit en nauwkeurigheid en gebruik uw CNC-bewerkingscentrum efficiënter

 • Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]

  The type of probing system that you need will depend on your machine tool and the nature of the probing application. This document focuses on the main applications for probing on machine tools. It contains an introduction to the use of probing for each application, plus guidance on the selection of the most appropriate system and technical information about each probe.

 • Witboek: De sterksten overleven - het belang van de procesbesturin Witboek: De sterksten overleven - het belang van de procesbesturin

  In zware tijden proberen fabrikanten hun operationele kosten te verlagen, maar ze zijn niet altijd in staat om dat op te lossen door productievere machines te kopen. Als die route afgesloten is, zijn er dan nog mogelijkheden om de kosten drastisch te verlagen zonder bestaande machines te vervangen? Dit artikel bespreekt vier gebieden waarop aanzienlijk te besparen is voor bedrijven die bereid zijn om hun bewerkingsprocessen op een andere manier te besturen.

Verdere informatie en documentatie over bewerkingsmachines vindt u op meer informatie.