Navigatie overslaan

Transmissietechnologie van tasters

In Renishaw tasters worden drie soorten transmissie toegepast: optisch, radiografisch en via bedrading.

Optische transmissiesystemen

De optische transmissiesystemen van Renishaw gebruiken infraroodtechnologie om informatie uit te wisselen tussen taster en interface of besturing. De taster ontvangt signalen van de machinebesturing en verzendt signalen over zijn toestand. In werkende toestand verzendt hij naar de ontvanger informatie over onder meer zijn batterij.

De Renishaw systemen gebruiken gemoduleerde optische transmissie om lichtinterferentie van externe bronnen te weren en een betrouwbare communicatie te garanderen.

Optische systemen hebben een vrije 'zichtlijn' nodig tussen taster en ontvanger, wat ze vooral geschikt maakt voor kleine tot middelgrote machines zonder complexe opspanningen.

Meestal is een transmissie-afstand haalbaar van zes meter.


Radiografische transmissiesystemen

Radiografische systemen maken gebruik van radiogolven om signalen over te dragen van taster naar interface. De transmissie van Renishaw systemen 'springt' heen en weer tussen kanalen binnen een aangewezen frequentieband, om interferentie met omringende apparaten te voorkomen. Dankzij unieke identificaties in het systeem kunnen meerdere systemen dicht bij elkaar in werking zijn. De Renishaw radiotasters zijn geclassificeerd als apparaten met een klein bereik en voldoen aan de eisen voor toepassing zonder licentie.

In tegenstelling tot optische systemen hebben radiosystemen geen zichtlijn nodig, waardoor ze ideaal zijn voor 5-assige bewerkingscentra en voor grote machines met complexe opspanningen.

Meestal is een transmissie-afstand haalbaar van 15 meter.

  • RMP60

ReniKey

Meerdere RTS of RMP radiotasters aan elkaar koppelen kan het beste met behulp van ReniKey gebeuren.

Ondersteunende software voor de RMI-Q (Renishaw artikelnr. A-5687-5000) is verkrijgbaar bij uw plaatselijk Renishaw kantoor. Dit product biedt besturingsspecifiekeReniKey macrocycli voor de gangbare CNC-machinebesturingen. Ook wordt een algemene ReniKey macrocyclus bijgeleverd voor de meeste andere typen machinebesturingen. Bekijk hier de nadere informatie.

Nadere informatie over radiotransmissie vindt u bij Meer informatie.

Downloaden