Navigatie overslaan

Rapportage en analyse

MODUS levert traditionele rapporten in tekst, maar ook een grote variatie aan grafische rapporten in kleur die de inspectieresultaten tonen aan de hand van het CAD-model of een andere productweergave. Voor verdere analyse zijn de inspectieresultaten te exporteren in een groot aantal formaten.

Voorzieningen voor rapportage

Heldere, bondige grafische rapportage

Met naar eigen keuze te configureren kopregels, labels, teksten en afbeeldingen.

Inspectie van meerdere producten:

In één rapport kan de historie staan van een hele serie producten, inclusief resultaattabellen en statistieken.

Snel rapporten maken:

Met de wizards die helpen bij de pagina-indeling maakt u snel nieuwe rapporten, al dan niet op basis van een bestaande indeling.

Flexibele uitwisseling van inspectiegegevens:

Voor gebruik in andere toepassingen zijn de resultaten te exporteren in een groot aantal formaten, waaronder Excel (CSV), ASCII-tekst, DMIS, op internet afgestemde XML of direct naar een Microsoft® SQL database.

Statistische analyse:

Gebruikers van het bekende Q-DAS SPC pakket worden volledig ondersteund met een eenvoudige zelf te configureren bedieningsinterface, van waaruit studies van type 1 en 2 zijn te starten.

Grafische rapportage door MODUS SPG

Productinformatie voor inspecties op CMM's