Navigatie overslaan

Rapportage en analyse

De standaard MODUS Reporter biedt traditionele rapporten, terwijl de stand-alone MODUS CHART applicatie inspectierapporten met afbeeldingen in kleur levert met behulp van het CAD-model of een representatie van de component. Voor verdere analyse zijn de inspectieresultaten te exporteren in een groot aantal formaten.

MODUS™ CHART

Een stand-alone applicatie voor MODUS metrologiesoftware met uitgebreide grafische rapportage

MODUS CHART heatmaps

Het MODUS CHART softwarepakket vereenvoudigt rapportinterpretatie door grafische informatie op de werkelijke plaats op het product weer te geven, met behulp van QIF XML-bestanden en het CAD-model van het product.

Tot de uitgebreide rapportagefunctionaliteit behoren:

  • Plots op basis van CAD met flexibele configuratie en positionering van markeringen.
  • Gekleurde oppervlakte-heatmap en automatisch gegenereerde maattabellen voor de weergave van alle maattoleranties.
  • Optie die alleen fouten rapporteert om snel rapporten te creëren waarin alleen maten staan die buiten de toleranties vallen. Dit levert kortere rapporten en concentreert de aandacht op de resultaten die het belangrijkste zijn.
  • Twee verschillende manieren om rapporten te creëren. Rapporteren op maat-basis groepeert toleranties, en rapporteren op karakteristieken-basis geeft elke individuele tolerantie apart weer.
  • Optie voor automatisch rapporteren die snel en gemakkelijk rapporten creëert. Hierbij worden alleen fouten gerapporteerd om te concentreren op de belangrijkste resultaten.


Hulp en training
Het MODUS CHART installatiepakket biedt monstergegevens in de mappen met programmagegevens.

Softwarecompatibiliteit
MODUS CHART heeft QIF-bestanden nodig om rapporten te produceren. MODUS 1.11 (en verder) is nodig om QIF-bestanden te produceren.

Hardwarecompatibiliteit
Een licentie voor MODUS CHART is kosteloos verkrijgbaar als add-on bij een licentie voor MODUS 1.x.

Stand-alone versies van MODUS CHART zijn te koop. Neem voor informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw-leverancier.

Kenmerken van MODUS™ Reporter

Heldere, bondige grafische rapportage

Met naar eigen keuze te configureren kopregels, labels, teksten en afbeeldingen.

Inspectie van meerdere producten:

In één rapport kan de historie staan van een hele serie producten, inclusief resultaattabellen en statistieken.

Snel rapporten maken:

Met de wizards die helpen bij de pagina-indeling maakt u snel nieuwe rapporten, al dan niet op basis van een bestaande indeling.

Flexibele uitwisseling van inspectiegegevens:

Voor gebruik in andere toepassingen zijn de resultaten te exporteren in een groot aantal formaten, waaronder Excel (CSV), ASCII-tekst, DMIS, op internet afgestemde XML of direct naar een Microsoft® SQL database.

Statistische analyse:

Gebruikers van het bekende Q-DAS SPC pakket worden volledig ondersteund met een eenvoudige zelf te configureren bedieningsinterface, van waaruit studies van type 1 en 2 zijn te starten.

Grafische rapportage door MODUS SPG

Productinformatie voor inspecties op CMM's

Vraag een gratis 30-daagse evaluatielicentie aan voor MODUS CHART