Navigatie overslaan

RA802 farmaceutisch analysesysteem

Het Renishaw RA802 farmaceutisch analysesysteem

Het RA802 farmaceutisch analysesysteem van Renishaw biedt wetenschappers een stap voorwaarts in beeldtechnieken op basis van vibrationele spectroscopie.

Drie van de meest gehoorde klachten over conventionele Raman microscopie en infrarood (IR) microscopie betreffen focus op het monster, analysesnelheid en gebruiksgemak.

Het RA802 farmaceutisch analysesysteem combineert Renishaws eigen LiveTrack™ en StreamLine™ technologieën om chemische beelden tot wel 150 maal zo snel te genereren als conventionele methodes, terwijl de focus behouden blijft en farmaceutische tabletbeelden ontstaan van hoge kwaliteit.

De minimalistische ontwerpfilosofie heeft ertoe geleid dat de RA802 ongeëvenaarde snelheid en gebruiksgemak laat zien in vergelijking met andere systemen voor chemische beelden.

Hoe de RA802 de beperkingen overwint van conventionele technieken voor chemische beelden

 

Problemen met conventionele systemen

Oplossingen die de RA802 biedt

Focussen op het monsterFocus vinden…
 • Farmaceutische monsters zijn vaak ruw of gekromd
 • Bij conventionele microscopietechnieken met Raman of infrarood moeten gebruikers handmatig scherpstellen op het monsteroppervlak voordat ze beginnen met meten, maar als het monster ook maar een beetje oneffen of gekromd is verliest de microscoop snel zijn focus wanneer de focusdiepte een aantal microns is
 • Dit resulteert in onscherpe beelden van lage kwaliteit

LiveTrack – de wereldwijd toonaangevende focusvolgtechnologie

 • LiveTrack van de RA802 beweegt het monster automatisch langs de x-, y- en z-as onder het microscoopobjectief om de focus te behouden gedurende de meting, zodat de chemische beelden van het gehele monster van de hoogste kwaliteit zijn
 • De beeldkwaliteit wordt nooit aangetast
AnalysesnelheidTijd verliezen…
 • Conventionele Raman microscoopsystemen voeren een zogeheten puntmeting uit
 • Tijdens een puntmeting worden individuele Raman spectra verzameld in voorgedefinieerde stappen over het monsteroppervlak 
 • Dit kost veel tijd - oudere puntmeetsystemen moeten 's nachts doorwerken en hebben dan nog maar spectra verzameld over een klein stukje monsteroppervlak
 • Puntmetingen verhogen ook de kans op beschadiging van het monster door een krachtige laser te focussen op één punt dat slechts een paar micron groot is
StreamLine - de snelste oplossing ter wereld voor tabletbeelden maken…
 • In plaats van de laser te focussen op één punt, verdeelt StreamLine het laservermogen over een gefocuste laserlijn van 90 µm
 • StreamLine laat de detector signalen accumuleren terwijl het monster door de laserlijn gaat, zodat de beeldvormingssnelheid stijgt en het risico het monster te beschadigen daalt
 • Met StreamLine zijn opnamesnelheden van 1.500 spectra per seconde mogelijk, waardoor de analysetijd korter wordt
GebruiksgemakComplexiteit bestrijden…
 • Een van de voornaamste aspecten die farmaceutische laboratoria overwegen bij de aankoop van kapitaalgoederen is de kostenpost voor het personeel dat met de apparatuur gaat werken
 • Raman afbeeldingen maken wordt van oudsher gezien als een zeer specialistische techniek, waarvoor een vaste eindgebruiker nodig is die de apparatuur bedient en onderhoudt
 • Als de eindgebruiker vertrekt, kan het instrument een aanzienlijke periode van stilstand doormaken voordat een nieuwe gebruiker opgeleid kan worden
Eenvoud door ontwerp…
 • De RA802 heeft Raman afbeeldingen maken enorm vereenvoudigd 
 • De RA802 is geschikt voor gebruik door technici tot en met hoofdwetenschappers
 • De hardware wordt volledig gestuurd door de software met minimale tussenkomst van de gebruiker
 • De RA802 is ontworpen voor gebruik in open laboratoria door meerdere toevallige gebruikers met minimale training, waardoor het instrument zo weinig mogelijk stilstand heeft
ResolutieDingen onopgemerkt laten…
 • Monsters kunnen homogeen lijken over lengtes van tientallen of honderden microns maar lokaal inhomogeniteiten hebben van eencijferige aantallen microns
 • Bij het opsporen van onzuiverheden speelt de resolutie een sleutelrol in het identificeren van wat kleine stukjes materiaal bijdragen
 • Conventionele beeldtechnieken zoals IR microscopie zijn beperkt tot een resolutie van enkele tientallen microns door de gevoeligheid van de detector en de golflengte van licht
 • Traditionele Raman systemen hadden lage analysesnelheden waardoor het opbouwen van een beeld met hoge resolutie te lang duurde - de analysetijd verkorten was alleen mogelijk door de resolutie te verlagen

Waarom concessies doen?

 • LiveTrack en StreamLine van de RA802 maken de analyse van monsters sneller dan ooit
 • Een hele tablet kan in kaart worden gebracht in slechts 5 minuten met een lage resolutie, of in maar 2 uur met de hoogste resolutie
 • De lagere lasergolflengte die toegepast wordt in Raman spectroscopie betekent dat de resolutie maar liefst 1 µm per pixel kan zijn - wat wetenschappers werkelijk inzicht geeft in de lokale inhomogeniteiten van hun monster
Series in kaart brengenBetrokkenheid van de gebruiker minimaliseren…
 • Traditionele systemen om chemische afbeeldingen te maken zijn instrumenten voor één monster
 • Is een analyse voltooid, dan moet de gebruiker het oude monster verwijderen en een nieuw monster plaatsen voordat de volgende analyse kan plaatsvinden
 • Dit is tijdrovend en de gebruikers kunnen niet in een keer grote series van meerdere monsters verwerken
De oplossing voor de drukbezette wetenschapper…
 • Series in kaart brengen houdt in dat de gebruiker kan programmeren dat meerdere monsters achter elkaar verwerkt worden, waardoor tijd vrijkomt om andere dingen te doen
 • Renishaw levert tabletmallen specifiek op maat voor de gebruikte monsters
 • Deze mallen houden de monsters op hun plaats terwijl de software na iedere monsteranalyse naadloos overstapt naar het volgende monster
Raman afbeeldingen maken, ook Raman kaarten maken genoemd, vormt qua techniek een aanvulling op IR microscopie en röntgendiffractie. Hoewel alle technieken hun sterke en zwakkere kanten hebben, biedt Raman kaarten maken - zoals het RA802 farmaceutisch analysesysteem doet - een aantal voordelen ten opzichte van deze alternatieve technieken:
 Raman afbeeldingen maken (RA802)Infrarood-microscopieRöntgendiffractie
Geschikt voor gemengde materialen


▲  
Afbeeldingen van oppervlak maken (kaarten maken)


▲  
Polymorfe identificatie ▲ 
Ruwe of oneffen oppervlakken


 ▲ 
Hoge resolutie (1 µm per pixel)  
Snelheid  
Gebruiksgemak  
Series in kaart brengen  
Contactloos  
Non-destructief  

Gratis monsteranalyse:

Vindt u het interessant wat u gezien hebt, neem dan contact met ons op voor een demonstratie. Wij voeren graag een kosteloze evaluatie uit om de RA802 te valideren voor uw monsters, zodat u vertrouwen krijgt in de techniek en de aankoop van uw instrument minder risico inhoudt.

Ik wil graag meer weten!

Wilt u meer weten over hoe de RA802 kan helpen bij de analyse van uw monsters, stuurt u ons dan een bericht met een beschrijving van uw vraag voor de betreffende regiomanager.

Overeenstemming

Klasse 11 laserproduct (Klasse 3B beschikbaar op aanvraag)

1Zoals gedefinieerd door IEC 60825-1:2014

Neem een kijkje in de toekomst van chemische beeldvorming

Download meer informatie

 • Product note: RA802 Pharmaceutical Analyser Product note: RA802 Pharmaceutical Analyser [en]

  The RA802 Pharmaceutical Analyser is a compact benchtop Raman imaging system that redefines formulation analysis. It is easy to use, yet gives rich chemical information. Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species. With unique LiveTrack™ focus-tracking technology, it can efficiently analyse uneven, curved, or rough surfaces at incredible speeds and without any sample preparation.

 • Application note: New methods for determining content uniformity of formulations Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]

  The uniformity of a drug product’s contents is a parameter that requires constant monitoring. It is important from a handling/processing standpoint, and it is of the utmost importance for patient safety to ensure that the correct dose is delivered every time.

 • Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]

  The stability, bioavailability and processability of an active pharmaceutical ingredient (API) are key to a candidate molecule’s ability to be developed into a commercially viable product, sometimes referred to its ‘drugability’. Characterising the polymorphism of APIs has become an important consideration in this process.

 • White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines [en]

  Identifying counterfeit drugs has become an area of increasing focus for regulatory authorities and also for pharmaceutical companies. Raman spectroscopy is highly specific and can differentiate between materials with similar chemical structures. This specificity makes Raman well-suited to identifying counterfeits which often use similar components to the reference product.

 • White paper: Methods for deformulating drugs White paper: Methods for deformulating drugs [en]

  In this white paper we look at reverse engineering existing drug products using Raman imaging. We show that the Renishaw RA802 Pharmaceutical Analyser can be used to successfully characterise innovator and generic products and facilitate deformulation activities, and can characterise the components, concentrations, particle sizes and distributions of the innovator formulation, allowing generic followers to adjust their processes in order to create equivalent products, or products which are strategically different.

Laatste nieuws over de RA802

Renishaw RA802 farmaceutisch analysesysteem wint een prijs

Het wereldwijde technologiebedrijf Renishaw maakt met genoegen bekend dat zijn RA802 farmaceutisch analysesysteem tijdens Eurolab 2017 de prijs heeft gewonnen voor de beste meetapparatuur voor laboratoria.

Renishaw LiveTrack™ focusvolgtechnologie wint een prijs

Het wereldwijde technologiebedrijf Renishaw is verheugd een prijs gewonnen te hebben voor zijn real-time LiveTrack focusvolgtechnologie voor afbeeldingen maken met Raman.