Navigatie overslaan

Meetoptica

Met onze serie meetoptica kunt u lineaire verplaatsing, schuinstand, verdraaiing en horizontale en verticale rechtheid meten langs elke as.

Verder zijn aanvullende optieken leverbaar om de vlakheid van oppervlakken en de haaksheid van assen te meten.

Bij XL-80 en ML10 systemen zijn dezelfde optica te gebruiken, zodat meetopstellingen en -procedures behouden kunnen blijven. Alle metingen zijn interferometrisch en maken gebruik van laserlicht met een herleidbare internationale standaardgolflengte, zodat u volledig kunt vertrouwen op de resultaten.

Voor kalibratie van rotatieassen zie bij XR20 kalibrator voor rotatieassen, en voor andere optische toebehoren voor meten en meetopstellingen zie het gedeelte optische toebehoren.

Kenmerken en voordelen

Wisselbaar

De unieke opbouw van de optica voor lineaire, hoek- en rechtheidsmeting zorgt voor gemakkelijk omwisselen naar een andere meting zonder de laser opnieuw uit te lijnen.

Handig

De bewegende optica hebben geen kabels die kunnen slepen of blijven haken. Dat is handiger en nauwkeuriger.

Lichtgewicht aluminium optica

De optica worden gemaakt van aluminium. Een lage massa is voor optica vooral van belang bij het meten van de schuinstand van een horizontale CMM-arm en bij dynamische metingen.

Snel acclimatiseren

Sommige systemen van andere merken hebben een behuizing van roestvast staal. Deze zijn veel zwaarder dan de aluminium Renishaw optieken en minder warmtegeleidend, zodat het langer duurt voordat ze in hun werkomgeving geacclimatiseerd zijn.

Set optieken voor lineaire metingen

Set optieken voor lineaire metingen

Lineaire meting is met grote voorsprong de meest uitgevoerde soort meting op machines.

Elke set optica voor lineaire metingen omvat:

 • 1 lineaire interferometer
 • 2 lineaire retro-reflectoren met klemschroeven
 • 2 uitlijningsdoelen

Artikelnummer: A-8003-0440

Voor lineaire metingen over meer dan 40 m hebt u de toebehorenset voor lange afstanden nodig.

Set optica voor hoekmetingen (standaard)

Optica voor hoekmeting

Met deze optica zijn hoekmetingen van schuinstand en verdraaiing mogelijk. De maximaal te meten hoekafwijking bedraagt ± 10° met een resolutie van 0,01 boogseconde.

Elke set voor hoekmetingen omvat:

 • 1 retro-reflector voor hoeken
 • 1 interferometer voor hoeken
 • 2 uitlijningsdoelen

Artikelnummer: A-8003-0441

Set optica voor hoekmetingen (gekalibreerd)

Optica voor hoekmeting

Deze optica maken hoekmetingen van schuinstand en verdraaiing mogelijk met een geringere meetonzekerheid dan bij standaard optica. Elke retro-reflector wordt geleverd met een kalibratiecertificaat en gemerkt met een kalibratiefactor.

Elke gekalibreerde set voor hoekmetingen omvat:

 • 1 retro-reflector voor hoeken
 • 1 interferometer voor hoeken
 • 2 uitlijningsdoelen
 • Kalibratiecertificaat

Artikelnummer: A-8003-2532

Ook leverbaar met stalen behuizingen voor meer thermische stabiliteit.

Combinatieset voor lineaire en hoekmetingen

Lineaire en hoekoptca

Deze combinatieset van optica is een kostenbesparend alternatief voor wie zowel lineaire als hoekmetingen wil uitvoeren.

Elke combinatieset omvat:

 • 1 lineaire retro-reflector met klemschroeven
 • 1 retro-reflector voor hoeken
 • 1 interferometer voor hoeken
 • 1 uitlijningsdoel

Artikelnummer: A-8003-2774

Set optica voor rechtheidsmetingen: 0,1 - 4 m aslengte

SR rechtheid

Met deze optica is de fout in de horizontale rechtheid te meten van lineaire assen tot 4 m lengte. Ook kan de evenwijdigheid van assen gemeten worden.

Elke rechtheidsset voor klein bereik omvat:

 • 1 interferometer voor rechtheid
 • 1 retro-reflector voor rechtheid
 • 1 doel

Artikelnummer: A-8003-0443

Afhankelijk van de toepassing kunnen een universele rechtheidssluiter of extra meettoebehoren nodig zijn.

Set optica voor rechtheidsmetingen: 1 - 30 m aslengte

LR rechtheid

Met deze optica kan de fout in de horizontale rechtheid gemeten worden van lineaire assen van 1 tot 30 m lengte, bij gebruik van het XL-80 lasersysteem. Ook kan van assen de evenwijdigheid gemeten worden.

Elke rechtheidsset voor groot bereik omvat:
 • 1 interferometer voor rechtheid
 • 1 retro-reflector voor rechtheid
 • 1 uitlijningsdoel

Artikelnummer: A-8003-0444

Afhankelijk van de toepassing kunnen een universele rechtheidssluiter of extra meettoebehoren nodig zijn.

Set optica voor haaksheidmetingen

Optiek voor haaksheidmetingen

Deze optica bepalen de on-haaksheid van twee normaliter loodrechte assen door het verloop van hun rechtheid te vergelijken, waarbij een optisch vierkant als referentie dient.

Opmerking:
Voor haaksheidmetingen zijn ook een set optica voor rechtheidsmetingen en een toebehorenset voor rechtheidsmetingen nodig.

Elke set optica voor haaksheidmetingen omvat:

 • 1 optisch vierkant met klemschroeven
 • 1 beugel (voor verstelbare richtspiegel)

Artikelnummer: A-8003-0665

Set optica voor vlakheidsmetingen

Optica voor vlakheid

De vlakheidsspiegels roteren niet alleen horizontaal, maar kantelen ook om de laserbundel horizontaal en verticaal te kunnen afstellen.

Opmerking:
Voor vlakheidsmetingen zijn ook optica voor hoekmetingen nodig.

Elke set voor vlakheidsmetingen omvat:

 • 2 vlakheidsspiegels
 • 1 vlakheidsbasis 50 mm
 • 1 vlakheidsbasis 100 mm
 • 1 vlakheidsbasis 150 mm

Artikelnummer: A-8003-0442

Productinformatie