Navigatie overslaan

Meest geschikte zeer nauwkeurige taster voor middelgrote verticale bewerkingscentra

RMP400

RMP400

Uiterst compacte 3D schakelende meettaster met hoge nauwkeurigheid en radiotransmissie.

RMP400

Alternatieven

OMP400

OMP400

Uiterst compacte 3D schakelende meettaster met hoge nauwkeurigheid en optische transmissie.

OMP400

OMP600

OMP600 zeer nauwkeurige schakelende meettaster

Compacte 3D schakelende meettaster met hoge nauwkeurigheid en optische transmissie.

OMP600

RMP600

RMP600

Compacte 3D schakelende meettaster met hoge nauwkeurigheid en radiotransmissie.

OPMERKING: Bij machines met dubbele spindel zijn ‘Rotatie aan’ en ‘Opnameschakelaar aan’ alleen te gebruiken als u op beide spindels een radiotaster gebruikt.

RMP600

 

Downloaden