Navigatie overslaan

Meest geschikte taster met standaard nauwkeurigheid voor kleine horizontale bewerkingscentra

RMP40

RMP40 radiomeettaster Uiterst compacte schakelende meettaster met standaard nauwkeurigheid en radiotransmissie.

RMP40

Alternatieven

OMP40-2

OMP40-2

Uiterst compacte schakelende meettaster met standaard nauwkeurigheid en optische transmissie.

OMP40-2

OMP60

OMP60 optische meettaster

Compacte schakelende meettaster met standaard nauwkeurigheid en optische transmissie.

OMP60

RMP60

RMP60

Compacte schakelende meettaster met standaard nauwkeurigheid en radiotransmissie.

RMP60

 

Downloaden