Navigatie overslaan

HSI

CNC-bewerkingsmachines of slijpmachines waarop Rengage™ of standaard tasters worden gebruikt voor productinspectie, hebben een interface nodig die de signalen vanuit de taster omzet in spanningsvrije halfgeleiderrelais- (SSR-) uitgangssignalen voor transmissie naar de CNC-machinebesturing. De maximale stroom waarmee de SSR-uitgang werkt is 50 mA.

Datablad

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING