Navigatie overslaan

Casestudies energie

De wereldwijde aandacht richt zich vooral op uitbreiding van het gebruik van hernieuwbare energie. Apparaten zoals zonnepanelen en windturbines nemen in aantal toe, en er wordt onderzoek gedaan om deze apparaten zo efficiënt mogelijk te maken. Daarnaast wordt veel onderzoeks- en ontwikkelingswerk verricht voor het opslaan van opgewekte energie.

Meer voorbeelden van toepassingen