Navigatie overslaan

Juridische informatie - VS

Bedrijfsgegevens

Statutaire zetel
Renishaw Inc: 5277 Trillium Boulevard, Hoffman Estates, Illinois 60192, USA
Bedrijfsnummer: 52190584

Disclaimer

Hoewel Renishaw heeft getracht zorg te dragen voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze website is het mogelijk dat sommige delen incompleet, verouderd of incorrect zijn. Het is daarom noodzakelijk dat u alle informatie verifieert bij ons voordat u erop vertrouwt en actie onderneemt. U hebt vrije toegang tot de informatie op deze website onder de voorwaarde dat u accepteert dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie die u onderneemt in verband met de verstrekte informatie. De volledige voorwaarden voor het gebruik van de website vindt u hier.

PDF-bestanden

De meeste PDF-bestanden op deze website werden gemaakt voor Adobe® Acrobat® V6 software. U kunt deze lezen met behulp van Adobe Acrobat Reader V7 of hoger.

Informatie over cookies

U kunt meer lezen over hoe we cookies gebruiken op deze site

Gegevensbescherming

Onze privacyverklaring is ook beschikbaar.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze pagina’s valt onder copyright © 2001 - -2015 Renishaw plc. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of overnemen van materiaal op de website in welke vorm dan ook is verboden, tenzij u:

1. Materiaal van deze website zonder enige wijzigingen afdrukt of downloadt voor eigen gebruik;

2. Het materiaal op deze website kopieert om het naar derden te sturen voor hun eigen gebruik, waarbij u ons als bron van de informatie noemt en deze derden op de hoogte stelt van deze voorwaarden en hun verplichting daaraan te voldoen.

RENISHAW, het tasterembleem gebruikt in het RENISHAW-logo, REVO en Renscan zijn geregistreerde handelsmerken van Renishaw plc, RenDX is een geregistreerd handelsmerk van Renishaw Diagnostics Limited, en neuromata is een geregistreerd handelsmerk van Renishaw Mayfield S.A. in het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Apply innovation en namen en betitelingen van andere Renishaw producten en technologieën zijn handelsmerken van Renishaw plc of een van zijn dochterondernemingen.

Microsoft en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation en Adobe en Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Deze informatie valt onder de wetgeving van de staat Illinois.