Navigatie overslaan

Voorwaarden voor gebruik van website

Bedrijfsgegevens

Deze website is eigendom van en wordt bestuurd door Renishaw plc, een in Engeland en Wales onder nummer 1106260 geregistreerd bedrijf met zijn hoofdkantoor in New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Verenigd Koninkrijk.

Financiële informatie

Sommige delen van deze website kunnen informatie bevatten over de financiële prestaties van Renishaw. De informatie op deze website houdt geen aanbieding van effecten in en is niet bedoeld om personen uit te nodigen of te verleiden zich garant te stellen voor of in te tekenen op effecten in een bedrijf behorend tot de Renishaw groep of dergelijke effecten anderszins te verkrijgen of te vervreemden. Deze website kan toekomstverwachtingen bevatten die onderhevig zijn aan risico’s of onzekerheden, omdat ze betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen. Werkelijke resultaten kunnen verschillen van de in dergelijke verwachtingen geuite geprognosticeerde resultaten, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de toekomstige ontwikkeling van vraag en aanbod wat betreft producten in de industrie, prijsontwikkeling, politieke stabiliteit en economische groei, ontwikkeling en gebruik van nieuwe technologie, acties van concurrenten en natuurrampen, oorlogen en terreurdaden.

Beschikbaarheid van producten

Niet al onze producten zijn beschikbaar voor verkoop in alle gebieden. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw dealer.

Disclaimer

Hoewel Renishaw heeft getracht zorg te dragen voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze website is het mogelijk dat sommige delen incompleet, verouderd of incorrect zijn. Het is daarom noodzakelijk dat u alle informatie verifieert bij ons voordat u erop vertrouwt en actie onderneemt. U hebt vrije toegang tot de informatie op deze website onder de voorwaarde dat u accepteert dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige actie die u onderneemt in verband met de verstrekte informatie.

PDF-bestanden

De meeste PDF-bestanden op deze website werden gemaakt voor Adobe® Acrobat® V6 software. U kunt deze lezen met behulp van Adobe Acrobat Reader V7 of hoger.

Informatie over cookies

U kunt meer lezen over hoe we cookies gebruiken op deze site.

Gegevensbescherming

Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop we uw gegevens verzamelen en gebruiken onze privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze pagina’s valt onder copyright © 2001 - 2021 Renishaw plc. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of overnemen van materiaal op de website in welke vorm dan ook is verboden, tenzij u:

  1. Materiaal van deze website zonder enige wijzigingen afdrukt of downloadt voor eigen gebruik;
  2. Het materiaal op deze website kopieert om het naar derden te sturen voor hun eigen gebruik, waarbij u ons als bron van de informatie noemt en deze derden op de hoogte stelt van deze voorwaarden en hun verplichting daaraan te voldoen.

RENISHAW, het tasterembleem gebruikt in het RENISHAW-logo, REVO, Renscan en Qontor zijn geregistreerde handelsmerken van Renishaw plc, RenDX is een geregistreerd handelsmerk van Renishaw Diagnostics Limited, en neuromate is een geregistreerd handelsmerk van Renishaw Mayfield S.A. in het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Apply innovation en namen en betitelingen van andere Renishaw producten en technologieën zijn handelsmerken van Renishaw plc of een van zijn dochterondernemingen.

Microsoft en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation en Adobe en Acrobat zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Geldend recht

Op deze website, met inbegrip van deze informatie, is Engels recht van toepassing.