Navigatie overslaan

Renishaw Benelux B.V. - Service update – (NL & FR)

Renishaw Benelux B.V. - Service update – Support in moeilijke tijden

Bij Renishaw staat de gezondheid en veiligheid van onze klanten, partners en medewerk(st)ers voorop. Daarom staan wij ook volledig achter de huidige maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan en treffen we verschillende voorzieningen om ervoor te zorgen dat het risico voor alle betrokkenen tot een minimum wordt beperkt. Tegelijkertijd hebben we een actieplan geïmplementeerd met daarin maatregelen dat de bedrijfsactiviteiten normaal doorgang kunnen vinden. Deze mail geeft u een update over de huidige situatie voor wat betreft service en contactmogelijkheden om gebruik te maken van de support die voorhanden is in uw markt.

Onze productiecapaciteit wordt ingezet ter ondersteuning van de wereldwijde inspanning tegen COVID-19:

Renishaw is er trots op dat zijn high-tech en flexibele geïntegreerde productieketen hen in staat heeft gesteld snel te reageren op een verzoek om extra beademingsapparatuur te produceren en daarbij tegelijkertijd de standaard productie te laten doordraaien. De producten en know how van Renishaw worden over de hele wereld ingezet ter ondersteuning van medische leveringsketens. Dit betreft onder andere de productie van onderdelen, maatwerk en Raman spectroscopie analyse tools die gebruikt worden voor virusdetectie en vervaardiging van geneesmiddelen. Meer gegevens met betrekking tot de huidige productie van onderdelen voor beademingsapparaten vindt u op onze website onder deze link.

Technische verkoop, service en support:

Onze medewerk(st)ers zijn telefonsich en per email bereikbaar zoals gewoonlijk om zaken met u te bespreken en af te handelen. Onze reparatie-afdeling is ook in bedrijf, orders worden aangenomen en verwerkt en vervangende apparatuur wordt geleverd.

Online advies en online training:

Elk gewenst advies of trainingsverzoek bespreken we graag persoonlijk met u. Trainingsactiviteiten en programmeerservice zijn ook mogelijk. Beide diensten kunnen per video meetings via Microsoft Teams plaatsvinden. Aarzelt u alstublieft niet om ons te contacteren hieromtrent– wij zijn u graag van dienst.

Installatie- en service werkzaamheden:

Ons service- en installatieteam is beschikbaar en we kunnen en willen deze activiteiten graag uitvoeren, waarbij we uiteraard rekening houden met de huidige omstandigheden cq geldende maatregelen. Voor de meest actuele informatie hieromtrent neemt u contact op met ons kantoor in Breda.

Orders en leveringen – backup voorraad magazijnen gereed:

Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn en anticiperen zo veel als mogelijk op de ontwikkelingen. Ons programma van verdere voorraadopbouw en extra opslagsites is grotendeels afgerond met voorraad die er ligt & in transit is. Derhalve zijn we nu in een positie om van deze capaciteit gebruik te maken indien dat nodig mocht zijn. Zoals reeds medegedeeld in de vorige update, is het mogelijk dat er wellicht kleine veranderingen zijn wat uw leveringen betreft als we vanuit andere locaties zouden moeten gaan leveren. Op dit moment is deze capaciteit er alleen als backup en er wordt alleen maar gebruik van gemaakt als dat nodig is. We zullen u vooraf melden als er vanuit alternatieve locaties geleverd wordt.

Ondersteuning van gefaseerde terugkeer naar het werk:

In veel markten worden momenteel lokale restricties versoepeld omdat de piek van de virusinfectie voorbij is en sommigen van u beginnen weer met terug te keren naar het werk. Wij erkennen dat het uitdagingen met zich meebrengt om de productie weer te herstarten en te optimaliseren en Renishaw is bereid om hiervoor ondersteuning en advies te geven indien gewenst. Uw bestaande Renishaw technologie kan vaak zodanig weer opgestart worden dat er geproduceerd kan worden met minder mankracht in de productie-omgeving. Updates & upgrades voor uw apparatuur zijn beschikbaar. Voor advies of voor andere zaken gelieve contact op te nemen met uw lokale Renishaw vestiging.

Mocht de situatie daarom vragen, zullen wij u op de hoogte houden met eventuele service updates of andere relevante informatie. Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op. Ons team staat voor u klaar.

Onze contactgegevens:

Renishaw Benelux B.V.
Nikkelstraat 3
NL- 4823 AE BREDA
Tel.: + 31 (0) 76 543 1100 E mail: benelux@renishaw.com

Dernières informations concernant Renishaw Benelux B.V. – La continuité est toujours assurée pendant cette période difficile


Chez Renishaw, la santé et la sécurité de nos clients, partenaires et employés sont pour nous des priorités. Nous soutenons donc pleinement les mesures actuelles contre la propagation du coronavirus COVID-19 et mettons en œuvre de multiples procédures pour garantir un risque minimal pour toutes les personnes concernées. Dans un même temps, nous avons élaboré un plan d'action pour assurer la continuité des opérations commerciales. Ce courrier a donc pour but de vous informer sur les niveaux de service et sur les contacts auxquels vous avez accès, pour profiter de tout le support disponible pour votre activité.

Utilisation de nos moyens de fabrication pour supporter les efforts mondiaux face au COVID-19:

Renishaw est fier d'avoir une chaîne de fabrication flexible et de haute technologie, ce qui nous a permis de répondre rapidement à la demande de production de respirateurs supplémentaires, tout en maintenant notre qualité de production. Les produits et le savoir-faire Renishaw sont utilisés mondialement dans le processus d'approvisionnement médical, depuis la fabrication des composants et les exigences de mesure jusqu'aux outils d'analyse de spectroscopie Raman utilisés dans la détection de virus et la fabrication de médicaments. Plus de détails sur la production de pièces pour les respirateurs peuvent être trouvés en suivant ce lien.

Ventes de matériel, service et support:

Comme toujours, nos employés sont joignables par téléphone et par e-mail pour répondre à vos questions. Les commandes sont acceptées et traitées normalement, notre service de réparation est également opérationnel et des produits de remplacement peuvent donc être livrés.

Conseils et formations en ligne:

Nous sommes aussi à votre disposition pour vous apporter tous les conseils nécessaires et répondre à vos demandes de formation. Des plans de formation et des services de programmation sont également disponibles. Ces deux services pouvant être réalisés via des vidéoconférence « Microsoft Teams ». N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ou pour leurs planifications - Nous sommes là pour vous aider.

Installations et opérations de service:

Notre équipe de service et d'installation est toujours disponible, et nous sommes en mesure et heureux d'assurer ces prestations tout en tenant compte des mesures actuellement recommandées pour votre activité. Veuillez appeler notre bureau à Breda/Pays-Bas pour obtenir les dernières informations.

Commandes et livraisons:

Nous nous engageons à vous servir le plus rapidement possible et anticiper autant que possible les développements. Notre constitution de stocks supplémentaires et les nouvelles installations de site de stockage supplémentaires sont pour ainsi dire disponibles. Par conséquent, nous sommes maintenant en mesure de faire appel à celles-ci si besoin. Conformément à la communication précédente, si nous devons changer votre mode de livraison, nous vous communiquerons ces éventuelles modifications avant tout envoi. À l'heure actuelle, cette fonction n'existe qu'en tant que sauvegarde et ne peut être utilisée qu'en cas de besoin. Nous communiquerons avec vous au besoin et avant de commencer tout envoi à partir d'autres emplacements.

Comment va se passer le retour au travail:

Alors que de nombreux marchés assouplissent lentement les restrictions locales à mesure que nous atteignons le pic de l'infection virale, certains d'entre vous commencent à retourner au travail. Ce redémarrage d'activité peut avec certaines difficultés à s'effectuer et optimiser la production pourrait s'avérer difficile au début, Renishaw est en mesure d'offrir le soutien et les conseils nécessaires pour vous aider dans ce processus. L'utilisation des technologies Renishaw existante peut souvent permettre un retour à la productivité sans nécessiter sans faire appel à beaucoup de personnes dans l'environnement de production. Des mises à jour et des mises à niveau peuvent être disponibles pour votre équipement. Pour obtenir des conseils à ce sujet ou sur toute autre chose, veuillez contacter votre bureau Renishaw local.

Nous continuerons à vous tenir informé de l'évolution de nos services et de toutes autres informations pertinentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter - Notre équipe d'experts est à votre écoute.

Nos coordonnées:

Renishaw Benelux B.V., Nikkelstraat 3, 4823 AE Pays-Bas
Tél.: +31 (0) 76 543 1100 E-mail: benelux@renishaw.com